Aziatische hoornaar

Wat is de Aziatische hoornaar?
De Aziatische hoornaar is een grote wespen soort.  De hoornaar valt onder de sociale wespen soorten. Wereldwijd zijn er 23 hoornaar soorten bekend. De Europese hoornaar kennen we al langer, want deze komt ook van nature hier in Nederland voor. De overige soorten komen vooral voor in China. Maar via transport is de Aziatische hoornaar, Vespa velutina nigrothorax, ook naar Europa gekomen. In Asia waar deze soort voor komt kent de Aziatische hoornaar 12 ondersoorten. 
De Aziatische hoornaar vliegt alleen overdag, niet zoals de Europese hoornaar die ook in de schemer of de nacht vliegt. Verder kunnen ze heel wat hebben, vliegen ze al met een temperatuur van 7 graden en laten ze zich ook niet zomaar weg jagen door een beetje regen. 

Hoe is de Aziatische hoornaar in Nederland gekomen?
Vermoedelijk in 2004 kwam de Aziatische hoornaar in Frankrijk aan.  Helaas voor ons, was dit een bevruchte koningin die een nieuw nest maakte. De verspreiding in de jaren erna ging gestaag, maar in 2017 bereikte deze soort dan ook Nederland. 
De verspreiding door Europa ging met gemiddeld 78 km per jaar en heeft daarmee iedereen versteld laten staan. Per nest kunnen aan het einde van het seizoen zo'n 50 tot 500 koninginnen uitvliegen. Zo'n 10% hiervan overleeft de winter en start een nieuw nest in het voorjaar. Dit wil zeggen dat per nest zo'n 5 tot 50 koninginnen een nieuw nest beginnen in een straal van ongeveer 50 km rondom het nest. 
De koningin begint eerst met het maken van een embryo nest. Deze zijn vaak te vinden in schuurtjes, tuinhuisjes, spouwmuren of onder de carport. Wanneer de kolonie te groot wordt gaan ze dan verhuizen naar een zomernest. Deze wordt meestal gemaakt in een boom, zo'n 2 tot 3 meter onder de top. 

Hoe herken je de Aziatische hoornaar?
De Aziatische hoornaar is herkenbaar aan:
- zwarte borst,
- zwarte antennes,
- gele uiteinde van de poten,
- achterlijf met twee smalle en een brede oranje band.
De hoornaar is 2,5 tot 3 cm groot. 

Waarom is het belangrijk de Aziatische hoornaar te bestrijden?
De Aziatische hoornaar is een invasieve soort die hier niet thuis hoort. 
Een nest heeft zo'n 10-20 kg aan insecten nodig. In ons land waar de biodiversiteit al behoorlijk onder druk staat is dit slecht nieuws voor onze insectenpopulatie. Doordat we minder insecten hebben, zal er ook minder bestuiving plaatsvinden, maar ook vogels en andere dieren die insecten als hun hoofdvoedsel hebben zullen in de problemen komen. Want is er minder eten, dan verlaagt dit ook de overlevingskans van de soort.
Door het veranderde klimaat in ons land, dankzij de opwarming van de aarde, is de Aziatische hoornaar ook helaas heel erg succesvol in het overleven en verspreiden binnen ons land. Weg zullen we hem niet meer krijgen, maar hopelijk kunnen we wel heel hard de handrem erop zetten zodat we onze natuur de kans geven zich aan te passen.

Een hoornaar gezien, en nu?
Om ons te helpen in de strijd tegen de Aziatische hoornaar kunnen we alle hulp gebruiken. Daarom hieronder de volgende stappen die je kunt ondernemen:
Stap 1: maak een melding op waarneming.nl of via de ObsIdentify app
Stap 2: plaats wiekpotten met een infoblad
Stap 3: markeer een hoornaar 
Stap 4: bepaal vliegrichting en tijd
Stap 5: maak een schatting van waar het nest zich bevindt
Stap 6: ga met mensen uit de buurt op zoek naar het nest
Een beetje goede verrekijker kan zeker de zoektocht makkelijker maken. 

Wij helpen bij de opsporing
Natuurlijk niet alleen omdat we honingbijen hebben, maar ook omdat we een grote liefde voor de natuur hebben. De biodiversiteit in Nederland staat al enorm onder druk, en dit probleem wordt alleen maar groter met de komst van de Aziatische hoornaar. Daarom zetten we ons in bij het opsporen van nesten. Vooral in het Zuiden van Limburg zijn wij zeer actief. Dit kan door bijvoorbeeld uitleg te geven over de Aziatische hoornaar, het plaatsen van wiekpotten, het merken van de Aziatische hoornaar.
Wanneer er al een richting en tijd bepaald is maar het nest nog steeds niet te vinden is kunnen we op locatie komen om een hoornaar te zenderen.

Wil je graag meehelpen?
Wil je graag meehelpen? En je scouting groep of andere vereniging mee activeren om mee te helpen? Neem dan zeker contact op met ons voor de mogelijkheden te bespreken. We komen graag langs met materiaal om jullie een hele informatieve bijeenkomst te bieden.  Daarbij geven we uiteraard ook meer uitleg over de stappen die je zelf kunt ondernemen bij het opsporen van de nesten. 

prijs: €50 in Zuid Limburg
duur: +/-2 uur